Boeiend Onderwijs

Op onze school willen we Boeiend Onderwijs geven, onderwijs dat ertoe doet in deze tijd. Boeiend onderwijs is gericht op het behalen van optimale resultaten door middel van het creëren van onderwijsleersituaties van hoge kwaliteit.

Om dit te realiseren is in elk geval innerlijke betrokkenheid nodig, zowel van de leraar als van de leerlingen. We bereiden de kinderen voor op de toekomst. Door te werken met Boeiend Onderwijs leveren we een bijdrage aan leren voor het leven. Een rijke leeromgeving is daarbij onmisbaar.

In onze lessen werken we met coöperatieve werkvormen om de betrokkenheid van alle kinderen te vergroten. Dus niet met de hele kring luisteren naar één kind maar allemaal in gesprek in tweetallen of groepjes van drie of vier. Vanaf groep 1 wordt dit al opgebouwd.

Bij de thema's en onderwerpen in de methodelessen maken we gebruik van systeemdenken. Dit wordt zichtbaar in het gebruik van mindmaps, vormgevers en gedragspatroongrafieken. Klik hier voor de mindmap van onze visie.