Ouders&School

Onderwijs is niet iets wat je alleen als school doet. Het betreft een samenspel tussen ouders en school. Vandaar dat binnen de school een aantal geledingen actief zijn in de ondersteuning van de school. Op de volgende pagina's kunt u hierover meer lezen. Naast informatie over de over de Schoolmaatschappelijk Werk, Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad, vindt u hier een aantal praktische zaken.