Aanmelden

Nieuwsgierig geworden naar onze school?  Leerlingen aanmelden kan het hele schooljaar door. U kunt ons bellen, via onze website een oriëntatie aanvragen of gewoon binnenlopen om een afspraak te maken met de directie. Voor alle aanmeldingen dient een aanmeldformulier ingevuld te worden. Deze zijn op school verkrijgbaar of hier te downloaden. Aanmeldformulier  PDF (Lever het formulier ingevuld in op school of mail het ondertekende formulier naar obssprinkels@stichtingpromes.nl). De procedure die geldt bij de aanmelding van nieuwe leerlingen vindt u hieronder. 

Voordat een kind officieel naar school gaat mag hij/zij 5 dagdelen meedraaien. Dit om alvast een beetje aan de nieuwe omgeving, zijn/haar klasgenoten en de leerkracht(en) te wennen. De leerkracht neemt ongeveer 6 weken van tevoren (telefonisch) contact met u op om de data van deze dagdelen vast te leggen. 

Bij de start van het nieuwe schooljaar geldt onderstaande regel: Alle kinderen die binnen vier weken na de eerste dag vier worden zijn welkom vanaf de eerste schooldag.