Pesten

De laatste jaren is pesten onderwerp van een brede maatschappelijke discussie. Veelal wordt gepleit voor een actieve rol van de school en leerkrachten bij het tegengaan van pesten. Wij als school, MR en OV, sluiten ons hier helemaal bij aan.
School en ouders hebben hetzelfde doel. Beiden willen het beste voor een kind bereiken.
Als school en ouders een gezamenlijke invulling geven aan het "beste voor het kind", kunnen we elkaar ondersteunen en aanvullen. Voor meer informatie zie de Schoolwiki.

 

Er wordt gepest?! En nu? 
Wanneer u pesten signaleert, is het belangrijk dit te melden. U kunt altijd bij de groepsleerkracht terecht. Ook hebben we een ‘Meldknop Pesten’, die op de site van onze school staat. Meldingen die via de pestknop worden gedaan, komen terecht bij de pestcoördinator. De school werkt met een stappenplan bij pesten. De school werkt samen met diverse externe partijen, indien noodzakelijk. Denk hierbij aan school-maatschappelijk werk, de schoolarts of -verpleegkundige etc..