Vreedzame School

Onze school maakt voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruik van de methode De Vreedzame School. Deze methode is, als één van de weinige, als voldoende beoordeeld door het Ministerie van Onderwijs (klik hier voor meer informatie over de beoordeling).

Wat is De Vreedzame School
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Doelen van De Vreedzame School
De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

• op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
• constructief conflicten op te lossen
• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
• open te staan voor verschillen tussen mensen.

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat. De Vreedzame School in schema? Klik hier.


Meer informatie? Klik hier.

 

Middels een film krijgt u een inkijkje in de klassen, hoe de Vreedzame School als methodiek wordt toegepast.