Leerlingenraad

Op onze school is een leerlingenraad actief. Vanuit de groepen 6, 7 en 8 stellen leerlingen zich verkiesbaar om zitting te nemen in de leerlingenraad. Benieuwd naar wat er besproken wordt? Lees hier de notulen van de vergadering.