Meldknop Pesten

Wij willen graag dat iedereen zich veilig en prettig voelt op school. Samen zijn we daar verantwoordelijk voor. Helaas komt het toch voor, dat er iemand wordt gepest.

We vragen iedereen, die pestgedrag waarneemt of ondervindt, dit via het formulier te melden. Als leerling kan je natuurlijk ook, samen met je vader of moeder, het pesten melden. Voordat je het formulier gaat invullen, gaan wij er wel vanuit, dat je daarover contact hebt gehad met je meester of juf. Deze melding wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld door Marianna de Boer en Jacqueline Kwint; zij zijn de perstcoördinatoren bij ons op school. Samen kunnen we ervoor zorgen, dat het pesten dan aangepakt wordt. En dat willen we toch allemaal?

 

Geef de naam en de groep op van degene die wordt gepest.
Beschrijf kort wat er gebeurd is.
Geef aan of je het hebt gezien of gehoord.
Geef zo mogelijk een naam en groep door.